İslam Gözəl Əxlaqdı

13 Mayıs 2015
3 097
0
İslam Gözəl Əxlaqdı
"Bağışlamaq, zəfərin zəkatıdır." Hz. Məhəmməd
"İman, ağılın işinin məhsuludur." Əhməd Hulusi
"Adam anasından iki dəfə doğulmadıqca, Göylərin Mələyi idinə çata bilməz." Hz. İsa
"Sevgin nifrətə çevrilməsin, sənə ancaq yük olar." A. F. Y

"Müsibətin savabına talib olmaqlığın, müsibəti çəkməkdə ikən də varsa, zahidsən." Hz. Məhəmməd
"Həyat qəbul etməkdir." A. F. Y
"Bəla insanın dilinə bağlıdır. Bir kimsə bir şeyi etmem' dedimi, şeytan hər işini buraxıb onu etdirənə qədər məşğul olar." Hz. Məhəmməd
"Hər evin qapısı vardır. Qəbirin ki ayaq tərəfindəndir." Hz. Məhəmməd
"Təsəvvüf, Allah (c. c.) ilə olan rəftarın safıdır. Bunun əsli də dünyadan üz çevirmədiyər." Cüneydi Bağdadi
"İman iki bərabər parçadır. Yarısı səbir, yarısı şükrdür." Hz. Məhəmməd
"Elm etmək, əməldən xeyirlidir. Dinin konsistensiyası da verağdadır (arxada). Alim elmi az da olsa, elmi ilə əməl edəndir." Hz. Məhəmməd
"Yönəldiyin məhəllin hər ölçüdə sənin pərdələrini qaldıra biləcək xüsusiyyətdə olması lazımdır." A. F. Y
"Mömin yumşaqdır. O qədər ki onu yumşaqlığından ötəri ahmak zənn edərsən." Hz. Məhəmməd
"Tərtəmiz gökkuşağını görmək üçün əvvəl yağışı yaşamaq lazımdır." Fransız Atalar sözü
"Ədalətsizlik edən, ədalətsizliyə uğrayandan daha bədbəxtdir." Demokrit
"Kafi insan sükut edər, qeyri-kafi olan isbata çalışar." A. F. Y

"Mömin hər əxlaq üzrə əxlaqlanar. Lakin onda yalanla xəyanət olmaz." Hz. Məhəmməd
"İsbat, nisbi varlığın bir göstəricisidir." A. F. Y
"Təsəvvüf, Haqqın, səni səndən öldürməsi və səni özüylə diriltməsidir." Cüneydi Bağdadi]
"Mübahisə, qəbul etməyə mane olan bəşəri bir duyğudur." A. F. Y
"Bir kimsəni inada qapılmış çekişmeci və öz fikirini bəyənmiş görsən bil ki, onun ziyanı tamamdır." Hz. Məhəmməd
"Heç bir igidin qəza və qədər oxuna qarşı qalxanı yoxdur." Hafiz

"Adama, özünə barmaqla işarə edilməsi, şər cəhətindən kafidir." Hz. Məhəmməd
"Allah (c.c.)ın xaricində kimsəyə borc vermə." A. F. Y
"İnsanlara ağılları ölçüsündə söz söyləyin." Hz. Məhəmməd
"Qorxuyla qazanan, qorxuyla itirər." A. F.Y

"Vicdan sahibi batıq səslidir." A. F. Y
"Təsəvvüf, bilə-əlaqə (heç bir bağ olmadan) tamamıyla Allah (c. c.) ilə olmağındır." Cüneydi Bağdadi
"İstifadə etməni düşünən, istifadə ediləcəyini unutmasın." A. F. Y
"Hara getdiyini bilən adama yol vermək üçün dünya bir tərəfə çəkilər." David Starr Jordan
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET