✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

11 Haziran 2015
4 135
11
✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿
✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿


"Əli yaxşı əməl sahiblərinin rəhbəri və pis əməl sahiblərini öldürəndir. Kim ona yardım etsə, onun özünə də yardım edilər və onu tək qoyan köməksiz qalar." Allahın Peyğəmbəri(s)


"Qadına onun gücündən artıq iş tapşırma. Çünki o, işçi deyil, bir güldür." İmam Əli (ə.)


"Heç bir bəzək, ədəb qədər gözəl deyildir." Hz.Əli (ə.)


"Qorx o məhkəmədən ki, Hakim Özü ŞAHİD'dir." İmam Sadiq (ə.)


"Qəlbdə bədən kimi yorulur. O halda onun üçün hikmətli sözlər axtarın." İmam Əli (ə.)


"Öz elmini başqalarına öyrət və çalış ki, digərlərinin də elmini öyrənəsən." İmam Həsən (ə.)


"Həqiqətən, Haqq Ağır, Amma Safdır. Batilsə, Yüngül Və Asan Olsa Da, Öldürəndir." İmam Əli (ə.)

✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿"Paxıl olan kəslə dostluq etmə!" İmam Sadiq (ə.)


"İmamın ən üstünü Allahın hər yerdə səninlə olmasını bilməyindir." Hz. Peyğəmbər (s.)


"Sənə ən yaxın olan düşmən öz nəfsindir." İmam Əli (ə.)


"Qadına hörmət edin. Çünki o bəşər övladının anasıdır." İmam Əli (ə.)


"Allah Mehdinin (ə.f.) ömrünün uzunluğuna dəlil olması üçün Hz.Xızıra (ə) uzun ömür verdi!" İmam Cəfər Sadiq (ə.s.)


" Özünü göstərməyi kənara at, təkəbbürünü yerə qoy və qəbrinin fikrini çək." İmam Əli (ə.)


"Veda xütbəsindən bir səs yüksəlir;
Qadınlar sizə Allahın əmanətidir."
Hz.Muhamməd (s.)


✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿


"Quran oxuyun! Çünki Quran oxumaq
günahları yuyar, od qarşısında sədd olar,
əzabın qarşısını alar..."
Hz. Muhəmməd (s.)


"Mən Peyğəmbərlə (ə.) Namaz Qılan İlk İnsanam." Hz. Əli (ə.)


"Çox danışmayın, hər kəsin dilindən düşərsiniz."Hz. Əli (ə.)


"Həsən və Hüseyn Cənnət Cavanlarının Ağasıdır."Hz. Muhəmməd (s.)


"İnsanlara Elə qaynayıb-qarışın və rəftar edin ki, əgər həmin halda ölsəniz sizə ağlasınlar və əgər sağ qalsanız sizinlə ünsiyyətdə olmağa can atsınlar." Hz. Əli (ə.)


"Söz Dərman Kimidir , Azı Xeyirlidir , Coxu Zərərlidir." İmam Əli (ə.)


"Mömin salamat olmaq üçün şükür edir və faydalanmaq üçün danışır." İmam Səccad (ə.s.)


✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿-Nə Qədər Var Nəfəsim Gözlərimdə Nurdu Əli..!
-Az Qaldı Günah Edəm Gözlərimdə Durdu Əli..!

Kənan_MM✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿ ✿ღ●•·˙ Allah İs One ˙·•●ღ✿


Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏYLƏR
Jessica
Qeşek şekilər və mahnıdı ilk defe sen dedikden sonra dinledim və beyendim ...amma bele xeber edende 1-2-cümle dinin söz qoy belke bu vasteyle bir neçe insan oxuyar Allah razı olsun və davamı olsun
FeaT.Az
Sitat: :..Lost Love..:
Artırmışam) Mən təşəkkür edirəm fikrini bildirdiyin üçün)


Xoşdur)
Alessia


Sitat: _MeLiNaY_
Allah razı olsun sizdən həqiqətən əla şəkillərdir çox zövqlüdürlər bir neçəsini götürdum halal edinSitat: Dəniz
Çox gözəl şəkillərdi,halal et yüklədim bəzilərini.İstifadə edəcəmBəyəndiyinizə sevindim) Halal olsun.. feataz


Sitat: ALiYeV
XƏbərdəlki şəkillər qəşəydir ana səhifədəki şəkil və logo xüsusəndə diqqətimi çəkdi) Müəllifə təşəkkürlər bir daha...Artırmışam) 6 Mən təşəkkür edirəm fikrini bildirdiyin üçün) 12

Dear..
  • Dear..
  • 11 Haziran 2015 04:04
Minnoşum çoooooooox bəyəndime super şəkillərdi
-Əllərinə salık
gulawqa
heyyqi saqolun mahni sekil adi chox gozeldi
...KüsgÜn...
Allah razi olsun chox gozel xeberdi
FeaT.Az
XƏbərdəlki şəkillər qəşəydir ana səhifədəki şəkil və logo xüsusəndə diqqətimi çəkdi) Müəllifə təşəkkürlər bir daha...
FATIME
  • FATIME
  • 11 Haziran 2015 01:24
qeseng sekillerdi cox beydim ellerine saglig
SEHRI
  • SEHRI
  • 11 Haziran 2015 01:14
qəşəng şəkillərdi atası ilə namaz qılan uşaq şəklini daha çox bəyəndim.
_MeLiNaY_
Allah razı olsun sizdən həqiqətən əla şəkillərdir çox zövqlüdürlər bir neçəsini götürdum halal edin
GERİ 1 2 İRƏLİ

ƏN SON XƏBƏRLƏR

HAMISI
Dəyərli Sözlər Yazılı Şəkilləri 2020 (91)
21:00
153

Dəyərli Sözlər Yazılı Şəkilləri 2020 (91)

19.01.2020 Gündəlik Bürclər (19 Yanvar 2020)
20:00
490

19.01.2020 Gündəlik Bürclər (19 Yanvar 2020)

Modamı Dediniz - Qarışıq Şəkillər 2020 (384)
19:00
329

Modamı Dediniz - Qarışıq Şəkillər 2020 (384)

Baxımlı görünmək üçün geyim seçiminizdə nələrə diqqət etməli?
18:00
127

Baxımlı görünmək üçün geyim seçiminizdə nələrə diqqət etməli?

Həyatdan Yazılı Şəkilləri 2020 (46)
17:00
382

Həyatdan Yazılı Şəkilləri 2020 (46)

Məşhurların İnstagramda Son Paylaşdıqları - FOTO
16:00
143

Məşhurların İnstagramda Son Paylaşdıqları - FOTO

Sarımsaqlı zeytun yağı qarışımı - Yüksək təzyiqin DƏRMANI
15:00
45

Sarımsaqlı zeytun yağı qarışımı - Yüksək təzyiqin DƏRMANI

Qəlbim Sahibsiz Ada Yazılı Şəkilləri 2020 (366)
14:00
373

Qəlbim Sahibsiz Ada Yazılı Şəkilləri 2020 (366)

Bürclərə Görə Hədiyyələr - Fotolar
13:00
233

Bürclərə Görə Hədiyyələr - Fotolar

GERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 529 İRƏLİ