Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Farsca:

Ahenge Dil

Çengedil ahengedir peşmi zana,noleye eşğastoa peşmi zana..

Esseye dil dil kaşes tohandani,a ebeddün eşhoin dilmandani..

Merkezi derdestu kanuneşera,şohlisazu şuhlisu zoşe'deka..

Hub deyib sahraconun derkengedu,ekleyes sannadeder ahengedu..

Natmeyra getsirogeh benmıkone,kirmeni ateşfera benmikone..

Kerdehud rami hizfane şohleha taa bısuzend germiya ne şohleha..

Deeeşkin caoç meydaanikone gadrein ca kale deryaa mikonee..

Rohserti tataçyin hestıi konii beşkenii ninşilşeta mestiikonii..

Herde bala reftodi dem hestonist raaosti nadide hodidenist..

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Türkçə:

Aşkı İlahi

Kalpler aynı hızla ahenkle atar,
Aşkın sesidir bu alevlenir yanar..

Aşkın öyküsü derindir insanı kendine çeker,
Sonsuzadek bu Aşk baki kalır..

Kötülükler arasında bir yer,
Alev yapar,alevlenir,alevle uğraşır..

Vaktiyle bir mecnunlar çölü vardı,
Oldukca güzel birde sazlığı vardı..

Nağmeleri bir-birine karıştırır,
Ateşten bir harman yapardı..

O alevlere ev sahipliği yaptı
Alevler arasında yanmak için..

Aşk işte burada tırmanır
Damla işte burada deryalaşır..

Bir anlığa bu alemi terk edin hele
Kırıpta bu şişeyi mest olun hele..

Gördüm gerçeği kalkınca perdeler
Sahi,ne güzelmiş bu görünenler..

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahiAhenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi
Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Azəricə:

Eşqi İlahi

Ürəklər eyni sürətlə ahənglə atar,
Eşqin səsidir bu alovlanır yanar..

Eşqin hekayəsi dərindir insanı özünə çəkər,
Sonsuzadək bu Eşq əbədi qalar..

Pisliklər arasında bir yer,
Alov edər,atəşlənər,atəşlə məşğul olar..

Vaxtilə bir məcnunlar səhrası vardı,
Olduqca gözəl birdə qamışlığı vardı..

Nəğmələri bir-birinə qarışdırır,
Oddan bir xırman edərdi..

O alovlara ev sahibliyi etdi
Alovlar arasında yanmaq üçün..

Eşq məhz burada dırmaşır
Damla məhz burada deryalaşır..

Bir anlığa bu aləmi tərk edin hələ
Qırıbda bu şüşəni məst olun hələ..

Gördüm həqiqəti qalxanda pərdələr
Həqiqətən,nə gözəlmiş bu görünənlər.


Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi


Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Allahın salamı üzərinizə olsun..Bu hüznlü gündə bütün müsəlmanlara baş sağlığı veririk.Hamımızın başı sağ olsun.Allah-Təala hər birimizə bu Kərbəla hadisələrini dərindən dərk etməyə,İmam Hüseynin (ə) sevgisini hər zaman qəlbimizdə yaşatmağı nəsib etsin.İmam Hüseyn (ə) və tərəfdaşlarının qatillərinə Allahın lənəti olsun..Amin.

Yazılarını oxuduğunuz və dinədiyiniz Kuveytipurundur.Tərcümə də özümə aiddir.


Ahenge Dil ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi

Növbəti Xəbər
RƏYLƏR
AluRa
  • AluRa
  • 27 Ekim 2015 19:43
Cox zehmetli xeberdi,gozelde alinib,baxmisdim xebere ama daxil olub serh yazmaga imkan olmadi.Tesirlidi :(( Allah Imam Huseynin (e) qatillerine lenet etsin.Allah razi olsun deyerli xebercun
SaFFron
Sitat: Jessica
Allah imanın dayim etsin in şə Allah

Amin inşAllah,Cümləmizin imanını kamil etsin.
Sitat: Dear..
-Allah İmam Hüseyn (ə) qatillərinə lənət etsin.Bütün şiələrin,müsəlmanlarımız başımız sağ olsun..

Amin,başımız sağ olsun.

-Aydan-
SindireLLa
AleDa
AlwayS_AlonE

Allah sizlərdən də razı olsun.

Allah əcr versin Cümləmizə.Allah-Təala əzardarlığımızı da qəbul etsin.Amin
Dear..
Canım çox bəəndim xəbəri.Çox anlamlıdı.Allah razı olsun.Bu hüzünlü gündə xəbəri əziyət çəkip hazırladığınçün
-Allah İmam Hüseyn (ə) qatillərinə lənət etsin.Bütün şiələrin,müsəlmanlarımız başımız sağ olsun..
Laura
  • Laura
  • 24 Ekim 2015 14:13
Dikkat! Gizli yazıları görüntüleme yetkiniz bulunmuyor.
Jessica
Gözel xeberdi bu günede ele bele gözel xeber yaraşardı her şeyiyle çox gözel xeberdi Allah imanın dayim etsin in şə Allah bele gözel xeberlerden çox olsun Əllərinə salıq
AleDa
  • AleDa
  • 24 Ekim 2015 11:42
Tekrarsız ve cox gozel alınıb.. Allah razı olsun.. Sozler cox gozeldı..
SindireLLa
Həmişə beLə GözəL XəbərLər Səndən Çixir. ƏziyyyəT Çəkibsən Tərcümə Edibsən. Əllərivə SagLik. ŞəkiLLərdə Çox SəLiqəLi oLubLar.
Allah razi oLsun. love
-Aydan-
-Allah razı olsun bu gün üçün bu xəbər çox gözəl xəbər idi..
-BU gündə belə xəbər çox gözəl alınıb mənimdə isdəyim var idi belə xəbər düzəldim ancaq öz kompum deyil..
Tərcüməni də çox gözəl etmisiz..
-Şəkillərdə hamısı çox gözəl çox içdən şəkillərdi..
-Allah razı olsun..
SaFFron
Diqqətinizə çatdırım ki,bu tərcüməni də həmçinin 1 il bundan öncə paylaşmışdım başqa bir saytda..Burda ⇒ Aşkı İlahi ⇒ Eşqi İlahi.. xəbərinin adı da o vaxt elə mənim xəbərimdən götürülüb.
RƏY ƏLAVƏ ET