GözəL Dini KəLamLar

10 Ağustos 2021
4 242
0
GözəL Dini KəLamLar
GözəL Dini KəLamLar"Bağışlamaq, zəfərin zəkatıdır." Hz. Məhəmməd
"İman, ağılın işinin məhsuludur." Əhməd Hulusi
"Adam anasından iki dəfə doğulmadıqca, Göylərin Mələyi idinə çata bilməz." Hz. İsa
"Sevgin nifrətə çevrilməsin, sənə ancaq yük olar." A. F. Y
"Müsibətin savabına talib olmaqlığın, müsibəti çəkməkdə ikən də varsa, zahidsən." Hz. Məhəmməd
"Həyat qəbul etməkdir." A. F. Y
"Bəla insanın dilinə bağlıdır. Bir kimsə bir şeyi etmem' dedimi, şeytan hər işini buraxıb onu etdirənə qədər məşğul olar." Hz. Məhəmməd
"Hər evin qapısı vardır. Qəbirin ki ayaq tərəfindəndir." Hz. Məhəmməd
"Təsəvvüf, Allah (c. c.) ilə olan rəftarın safıdır. Bunun əsli də dünyadan üz çevirmədiyər." Cüneydi Bağdadi
"İman iki bərabər parçadır. Yarısı səbir, yarısı şükrdür." Hz. Məhəmməd
"Elm etmək, əməldən xeyirlidir. Dinin konsistensiyası da verağdadır (arxada). Alim elmi az da olsa, elmi ilə əməl edəndir." Hz. Məhəmməd
"Yönəldiyin məhəllin hər ölçüdə sənin pərdələrini qaldıra biləcək xüsusiyyətdə olması lazımdır."A. F. Y
"Mömin yumşaqdır. O qədər ki onu yumşaqlığından ötəri ahmak zənn edərsən." Hz. Məhəmməd
"Tərtəmiz gökkuşağını görmək üçün əvvəl yağışı yaşamaq lazımdır." Fransız Atalar sözü
"Ədalətsizlik edən, ədalətsizliyə uğrayandan daha bədbəxtdir." Demokrit
"Kafi insan sükut edər, qeyri-kafi olan isbata çalışar." A. F. Y
"Mömin hər əxlaq üzrə əxlaqlanar. Lakin onda yalanla xəyanət olmaz." Hz. Məhəmməd
"İsbat, nisbi varlığın bir göstəricisidir." A. F. Y
"Təsəvvüf, Haqqın, səni səndən öldürməsi və səni özüylə diriltməsidir." Cüneydi Bağdadi
"Mübahisə, qəbul etməyə mane olan bəşəri bir duyğudur." A. F. Y
"Bir kimsəni inada qapılmış çekişmeci və öz fikirini bəyənmiş görsən bil ki, onun ziyanı tamamdır." Hz. Məhəmməd
"Heç bir igidin qəza və qədər oxuna qarşı qalxanı yoxdur." Hafiz
"Adama, özünə barmaqla işarə edilməsi, şər cəhətindən kafidir." Hz. Məhəmməd
"Allah (c.c.)ın xaricində kimsəyə borc vermə." A. F. Y
"İnsanlara ağılları ölçüsündə söz söyləyin." Hz. Məhəmməd
"Qorxuyla qazanan, qorxuyla itirər." A. F.Y
"Vicdan sahibi batıq səslidir." A. F. Y
"Təsəvvüf, bilə-əlaqə (heç bir bağ olmadan) tamamıyla Allah (c. c.) ilə olmağındır." Cüneydi Bağdadi
"İstifadə etməni düşünən, istifadə ediləcəyini unutmasın." A. F. Y
"Hara getdiyini bilən adama yol vermək üçün dünya bir tərəfə çəkilər." David Starr Jordan
"Ey qardaş, sən ancaq bir düşüncədən və fikirdən ibarətsən. Üst tərəfin sümük və ƏSƏB sinir və adalat (əzələ) və lifdən (insan və heyvanda əzələləri meydana gətirən incə liflər) ibarətdir." Mövlana
"Yoxluq, varlığın aynasıdır." A. F. Y
"Nəzər və nəfəs az qaldı qədəri keçəcəkdi. Nəfəs və nəzərdən Allah (c.c.)a sığının." Hz. Məhəmməd
"Kim olduğun elə bir qışqırır ki; nə dediyini eşidə bilmirəm." Ralph Waldo Emerson
"Əsla özünə verdiyin qiyməti sənə verməyənlə yoldaş olma." Hz. Məhəmməd
"Öyüd olaraq ölüm yetər. Qəm çəkməyə qəbir yetər." Xıdır
"Alim, elm və əməlin yeri cənnətdədir. Alim, elmi ilə əməl etməzsə, elm və əməl cənnətdə, alim isə cəhənnəmdə olar." Hz. Məhəmməd
"Üləma, Allah (c.c.)ın qulları üzərində peyğəmbərlərin əminləridir. Siz onlardan çəkinin və onlara hücum etməyin. Onlar hökumət əryəni ilə qiyam etmədikcə və dünyaya qarışmadıqca." Hz. Məhəmməd
"Təşbeh istiqaməti olmayan tövhid fikiri, ilahiliyə uzanan bir yoldur." A. F. Y
"Mən, İnsanoğlunun geridə buraxdığı aşırtlar içindən çağlar boyu seçilə seçilə gəldim və içində olduğum çağda ortaya çıxarıldım." Hz. Məhəmməd
"Bir qövmə su paylayan, onların hamısından sonra su içeçektir." Hz. Məhəmməd
"Allah (c. c.) bəzən dilədiyi halda əmr etmiş, bazende əmr etdiyi halda diləməmişdir. İblisə, Adəmə səcdə etməsini əmr etdiyi halda, səcdənin edilməsini iradə etməmişdi. Əgər İblisin səcdə etməsini istəsəydi, İblis səcdə edərdi. Adəmin məlum ağacdan yeməsini qadağan etmişdi amma iradəsi ağacdan yeməsi istiqamətində idi. Əgər ağacdan məğlub olmasını istəməsəydi Adəm yeməyəcəkdi." Cəfəri Sadiq
"Quran yeddi nuans üzrə endirildi. Onun heç bir hərfi yoxdur ki, bir heç zahir, bir də qərbin məna daşınmasın. Əbu Talibin oğulu Əlidə bu zahir və qərbinə aid elm mövcuddur." Hz. Məhəmməd
"Bir insanda görülən əməllər və təqvadan başqa, bir də onun cövhər kimi gözəl olan gizli əməl və təqvası vardır. Baxış gücü olmayanların nəzərləri, görünən əməllərdir. Halbuki biz onlara baxmırıq. Biz insanın içinə, içindəki sirrə baxırıq..." Şeyx Hariri
"Əməllər niyyətlərə görə dəyər qazanar." Hz. Məhəmməd
"Hər adamın iki rəsulu vardır. Biri zahir, digəri qərbin. Zahir dildir, Qərbin könüldür. Dil Məhəmmədə, könül Cəbrayıla bənzər." Hacı Bektaş Vəli
"Alimlər, Nəbilərin varisləridir." Hz. Məhəmməd
"İnsanların ən xeyirliləri, axmaq, axmaq deyə adlandırılmadıqca qiyamət qopmaz." Hz. Məhəmməd
"Qiyamət günü hər kəs bir-birindən şikayətçi olar. Hətta toqquşan qoyunlar belə.." Hz. Məhəmməd
"Kəbəsi Şərif yıxılaraq daşları dənizə atıldığı vaxt, işdə o zamanda qorxunc əlamətlər olar." Hz. Məhəmməd
"Bu sinəmdə gizli dayanan bir çox elm var. Ah! Onları taşıtacak çatlar tapa bilsəm." Hz. Əli
"İstəsəm sırf fatihə surəsinin təfsiriylə yetmiş atı yüklərim." Hz. Əli
"Sənin Allah (c.c.)a çatmağın mümkün deyil. Çünki daha bəşər mövqesi də sənin üçün örtülüdür." (Molla üçün deyilən söz) Məhəmməd İkbal
"Sən insana çatmadan Allah (c.c.)ı necə axtarırsan?." Məhəmməd İkbal
"Allah (c. c. )ım! İnsanlar səni verdiyin nemətlər üzündən sevərlər; mənsə səni verdiyin bəlalar üzündən sevərəm." Hallacı Mənsur
"Mən və Hallac eyni şey idik. Nə var ki o sirri aşkar etdi mən saxladım." Şibli
"Nöqtə, bütün xəttlərin əsasıdır." Hallacı Mənsur
"Yaxşı bilin ki vallah (c. c. )i ey Mədinə əhalisi! Sizlər, şübhəsiz qiyamət günündən 40 gün qədər əvvəl burasını tərk edəcəksiniz." Hz. Məhəmməd
"Şübhəsiz ki qulaq, göz, ürək, bunların hər biri öz hərəkətlərindən məsul tutulacaqlar." Hz. Məhəmməd
"Yuxular ,gecələrin akvariumudur." Victor Hugo
"Qiyamət ilə mən işdə bu iki barmaq kimi yaxın olaraq bas olundum." Hz. Məhəmməd
"Bəşəriyyət ilahiliyə uzanan bir yoldur. İbadətinin nə olduğunu söyləməyə gərək varmı?." A. F. Y
"Kim bir qardaşını, bir günah səbəbi ilə ayıblasa, o günahı işləmədikcə o kimsə ölməz." Hz. Məhəmməd
"Bir iş etmək istədiyin zaman, Allah (c. c.) sənə o işdən qurtuluş göstərənə qədər, yaxud Allah (c. c.) sənə bir çıxış qapısı yaradana qədər yavaş və təmkinli davran." Hz. Məhəmməd
"Cəhənnəm qızarana qədər 1000 il yandırıldı. Sonra ağlaşana qədər yenə 1000 il yandırıldı. Sonra qaralana qədər 1000 il daha yandırıldı. İndi o, zülmət qaranlıq gecə kimi, qapqaranlıqdır." Hz. Məhəmməd
"Diqqət yetirin, sizdən biri qardaşının verdiyi hədiyyəni rədd etməsin. Əgər bir şey də tapsa, ona qarşılıqda taparsa. Nəfsin yədi qüdrətində olana and içərəm ki, mənə bir (qoyun) qolunun ucu hədiyyə edilsə qəbul edərəm. Və əgər bir qol üçün dəvət edilsəm ona razılıq edərəm." Hz. Məhəmməd
"Melaike, zəngi olan karvana yoldaş olmaz." Hz. Məhəmməd
"Allah (c. c.)! Sizə haram etdiyi şeydə şəfa halketmedi" Hz. Məhəmməd
"Adəmin Allah (c. c.) indinde bir mövqesi vardır ki, ona ibadətlə çatılmaz. O mövqeyə çatana qədər, Allah (c. c.) ona xoşuna gəlməyən şeyləri verər." Hz. Məhəmməd
"Yaxşılıq et əhli olana da, olmayana da, əhlinə isabət etsə yerini tapar. Etməz isə əhli sən olarsan." Hz. Məhəmməd
"Cənabı Haqqın qəza və qədərindən sonra, ümmətinin əksərisinin ölümləri gözdəndir." Hz. Məhəmməd
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET