Bürclərə görə həyatın mənasi

Bürclərə görə həyatın mənasi
Bürclərə görə həyatın mənası

DOLÇA
- Şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi - hədəfi budur. Dolça cəmiyyətin özüylə əlaqədar gözləmə və planlarını öz gerçək Fərdliyindən ayırmaq, öz həyatını həyata haqqını müdafiə etmək üçün heç bir dəstəyə ehtiyac duymadan dünyanın qarşısında dayanmaq istəyir. Onun həyat qaynağı dahiliyi və inadçılığıdır. Dahilik yenini öyrədilməyən Yollarla düşünə bilmə qabiliyyətidir və Dolça bu Qabiliyyətlə əhatə olunmuşdur. Həmişə Fərqli düşünər.

OĞLAQ - İnsanın təbiəti ilə ictimai şəxsiyyətini birləşdirmək - Oğlaqın Hədəfi budur. Oğlaq bütünlüyün simvoludur. Görülməz fərdi öz ilə gözlə görülən ictimai rəftarın birləşməsi Oğlağın əsas hədəfidir. Oğlaq cəmiyyət içindəki yerini tapmaq üçün uduzmalar, kiçik qazanclarla keçən uzun zamanlar və maneələrlə qarşılaşar.

TƏRƏZİ - Uyğunlaşma - Tərəzinin hədəfi budur. Hər sağlam Tərəzi davranışının altında -şüurlu və ya şüursuz- sakitləşmək məqsədi yatır. Gərginliyi atmaq, problemini tapmaq, sinirləri sakitləşdirmək üçün Tərəzi addım-addım hədəfə doğru hərəkətə keçir. Tərəzinin qaynağı paradoks və ikiləşməyə qarşı yüksək dözümlülüyüdür. Bütün bütünlərin bir-birini tamamlayan yarımlardan meydana gəldiyinin şüurunda olmasıdır.

OXATAN - Həyatın mənasını kəşf etmək -hədəfi budur.Oğlağın düşüncəsi həyatımızın təsadüfiliyinin arxasında qeyri adi Nizam olduğuna güvənməkdir. Bu nizamın açarını təcrübə ilə, araşdırma ilə tapar. Beləliklə özündən kənarda qalan mədəniyyətlərlə könüllü, açıq ürəkli əlaqələr inkişaf etdirilə bilər. Əsas düşüncəsi həm daxili, həm də xarici dünyanın üfüqlərini genişləndirməkdir. həyatı bir macəra kimi, zəmanət düşünmədən yaşamaq və arxasına saxlanmaqda olduğunu fərq etdiyi hər fikir və ya fikiri könüllü olaraq bir kənara buraxmaqdır.

XƏRÇƏNG - Qüsursuz həssaslıq - Xərçəngin hədəfi budur. Hər detalı hiss etmək, həyatın uyumsuzluğunu görmək, hər şeyə baxmayaraq həyatın təqdim etdiyi hər şeyi sevmək, qəbul etmək və ona güvənməkdir. Bütün bunlar Xərçəngin əsas hədəfləridir. Duyğuların çox axıcı bir şəkildə danışması,daxili dünyasının zənginliyi Xərçəngin qaynaqlarıdır. Strategiyası qorunmaqdır. Xərçəng qabığında saxlanıb və ya içinə qapanıb gücünü qorumaq məcburiyyətindədir.

QIZ - Qüsursuzluq - Qızın hədəfi budur. Hansı doruğa çatsa çatsın hədəfi daha yuxarıdır. Saf, çətin işlər və mümükün olması çətin hədəflər qızın əsas məqsədləridir. Gerçəklərlə əlaqədar vicdanlı səmimiyyəti vardır. Mükəmməl ilə gerçək arasındakı gərginlik Qızın kamilləşməsini sürətlə sürətləndirər, istiqamətləndirir və onu dəyişməyə məcbur edir. Əsla razı deyildir. Həaytında heç vaxt tənbəllik etməz. Strategiyası xidmətdir.

BALIQ - özündən çıxmamaq Balığın hədəfi budur. Balıq bürcü ruhi təcrübələr yaşamaq, metafizik dünyalara çatmaq və ya bir həbsxana kimi gördüyü bədəninin sərhədlərindən xilas olmaq üçün böyük istəyi vardır. Simpatiya, və şəfqət Balığın qaynaqlarıdır. Balıqda şəxsiyyət elastikdir. Dəyişən şərtlərə görə əyilər, bükülər və axar. Başqa insanları anlamaq, onlara kömək əli uzatmaq ona təbii gəlir. Bu dünyanın dəyərlərinə əhəmiyyət vermir. Balıq, dinləyən və mühakimə etmədən düşünən böyük spiritual məsləhətçilərin bürcüdür.

ŞİR - Özünü ifadə etmək - Şirin hədəfi budur. Daxili vəziyyətinin xarici simvollarını yaratmaqdır. İsti, özünə inamlı və özünü ifadə edən bir tərzdə dünyaya aid olduğunu hiss etmək şirin məqsədlərinə daxildir. Yaradıcılıq, , həyat şövqü: sevgi Şirin qaynaqlarını yaradır. Bütün ənənəvi yaradıcılıq sahələri Şirin daxili dünyasını üzə çıxara bilər.

ƏQRƏB -
Şüursuzu şüurludan ayırmaq. Əqrəbin hədəfi budur. Bütün saxtakarlığı yox edib, qorxunun divarları arasında saxlanılanları ortaya çıxarmaqdır. Ən əsas həqiqəti və ya həyatını dəyişəcək son qavrayışı axtarmaq üçün şüurunun dərinliklərinə girməkdir. Rahatlaşdırıcı hər yalanı, sakitləşdirici hər yarı-doğrunu, hər qaydaları pozmağa, özünü tanımağa qəti bir şəkildə qərarlıdır və iti bir ağıla sahibdir. Bunlar Əqrəbin qaynaqlarıdır. Xarakterinə görə hər şeydən şübhələnər.

BUĞA - Sakitlik tapmaq və onu qorumaq - Buğanın həyatdakı hədəfi budur. Dinclik və komplekssizlik içində yenə də sadə olmaq. Başa düşə bilməyəcək qədər dərinliyə sahib olmaq, ancaq bunun barədə danışmağa ehtiyac duymamaqdır.

ƏKİZLƏR - Heyrətlənmək dərəcəsinə çatmaq - Əkizlərin hədəfi budur. Əkizlər qəbul etmək və özünü müşahidə etmək üçün doğulmuşdur. Hər zaamn hərəkətdədirlər. İti ağıl Əkizlərin təməlidir. Maraq, yerində dayana bilməmək, bunlar Əkizlərin qaynaqlarıdır. Fiziki canlılığı ağılda da sürər, bu da ona bir başqa qaynaq verir: öyrənmə, anlama qabiliyyəti. Bu sürətli zehni fəaliyyətlər mühakimə və məntiq gücünə sahib olmağa istiqamətli deyil. Düşünmək deyil, görmək əhəmiyyətlidir.

QOÇ - Var olmaq -Qoçun hədəfi budur. Qoç dünyaya döyüşçülük, canlılıq və həyatda qalma motivi ilə silahlanmış olaraq gəlir. Hər cür qorxuya, əyriliyə və şübhəyə baxmayaraq istək və iradənin üstün gələ bilməsi qabiliyyətini təmsil edir. Dürüstlük, ,heveslilik, müstəqillik və cəsarət Qoçun qaynaqlarıdır.
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET