İnsanın təbii təlabatları

04 Haziran 2021
447
0
İnsanın təbii təlabatları
İnsanın təbii təlabatları onun konkret həyat şəraitindən asılılığını ifadə edən və onun bu şəraitdə aktivliyini sürətləndirən özünəməxsus psixoloji bir haldır. Təbii təlabatlar insanın özünəməxsus psixi halıdır. Belə ki, insan özünün yaşaması və inkişaf etməsi üçün zəruri olan hər hansı bir obyektə ehtitac hiss etdikdə gərginlik keçirir. Təlabatların əmələ gəlməsi və təmin olunması hissi həmişə özünəməxsus emosiya və hisslərlə müşayiət olunur.
Təlabatlar insanın konkret həyat şəraitidən asılıdır. İnsanın təlabatları müxtəlifdir. Lakin onların aktuallaşması konkret həyat şəraitindən asılıdır.
Təlabatlar insan həyatının aktivliyini sürətləndir. Əgər belə bir imkan yoxdursa, lazım olan təlabatı ona yaxın başqa təlabatla əvəz etməli, lazım gələrsə hisslərini boğmalıdır.
Mənşəyinə görə təbii və mədəni, predmetinə görə maddi və mənəvi təlabatlr olur:
İnsanın təbii təlabatları bunlardır:
* yeməyə olan təlabat
* yuxuya olan təlabat
* əks cinsə qarşı olan təlabat
İnsanın ağağıdakı maddi təlabatları mövcuddur:
* qidaya olan təlabat
* geyimə olan təlabat
* mənzilə olan təlabat
Mənəvi təlabatlara isə bunlar daxildir:
* musiqi dinləməyə olan ehtiyac
* xoşlandığı kinolara baxmaq ehtiyacı
* ünsiyyətə olan ehtiyac
* gəzməyə olan ehtiyac
Genetik baxımdan maddi təlabatlar birincidir, mənəvi və mədəni təlabatlar isə onların əsasında formalaşır.
Mənbə:milli.az
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET