Qadın kimdir? Niyə yaradılıb?

Qadın kimdir? Niyə yaradılıb?
- Qadın, həyat yoldaşıyla sevişməyi uzun tutmaq istər əxlaqsız qadın elan edilər..
-Qız uşağı satılar, ticarətə çıxarılar, gəlir əldə edilər. Oxudulmaz, pul xərclənməz...
- Qadın, atası yaşındakı adamla zorla evləndirilmək istəməz, sevdiyinə qaçar öldürülər.
-Qadın yalnız uşaq doğmaqda vəzifələndirilmiş və xidmət etmədə kişilərə və kişinin ailəsinə göndərilmiş qul olaraq görülər.
-Qadın illərin əziyyətindən xəstə olar, çürüyər, çökər, Yeni qadın alınar..

Budurmu qadınlara bəxş edilən dünya?

Qadın sevgidən, eşqdən, mərhəmətdən, vicdandan yaradılmışdır. Və qadın həqiqətən həyatdır. Bir uşağa ən yaxşı necə anası baxırsa, bir kişiyə də qadınıdır ən yaxşı baxan.

RƏY ƏLAVƏ ET