Naməhrəmlə danışmaq günahdırsa, insanı tanımamış necə evlənək?

27 Temmuz 2021
1 352
0
Naməhrəmlə danışmaq günahdırsa, insanı tanımamış necə evlənək?
Evlənməzdən qabaq uzun müddət bir-birini tanımaq ailənin möhkəm olması üçün şərt deyil. Neçə-neçə ailələr olmuşdur ki, tərəflər bir-birini uzun vaxt tanıdıqlarına baxmayaraq, evlənəndən qısa müddət sonra dağılmışdır. Həmçinin neçə-neçə ailələr var ki, yalnız toya yaxın bir-birini tanımışlar, hal-hazırda möhkəm və xoşbəxtdirlər. Ailənin xoşbəxt olmasının şərtləri gələcək həyat yoldaşını Allah və Onun Rəsulunun (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) buyurduğu qaydada seçmək, Uca Allahın və bir-birinin haqlarına riayət etməkdir.
Gələcək həyat yoldaşının seçilməsi
Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) kişilərə buyurmuşdur: "Dörd şeyə görə qadınla evlənməyə dəyər: var-dövlətinə görə, əsil-nəsəbinə görə, gözəlliyinə görə və bir də dininə görə. Çalış dindar olanı seçəsən, yoxsa yazıq olarsan". (əl-Buxari, 5090).
Həmçinin qadınlara buyurmuşdur: "Sizə dinindən və əxlaqından razı qaldığınız birisi (elçi olaraq) gəldiyi zaman qızınızı onunla evləndirin. Əgər belə etməsəniz yer üzündə fitnə və fəsad olar". Səhabələr dedilər: "Ey Allahın Elçisi! Əgər həmin adamda bəzi əlamətlər (yəni, kasıblıq) olsa necə?" Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: "Sizə dinindən və əxlaqından razı qaldığınız birisi (elçi olaraq) gəldiyi zaman qızınızı onunla evləndirin." O bunu üç dəfə təkrara etdi". (ət-Tirmizi).
Daha sonra evlənmək niyyəti ilə qıza baxmaq, həmçinin valideynlərdən icazə alaraq məhrəmlərin sizi görməsi şərtilə bir neçə dəfə görüşərək, söhbət etməyə, bir-birini tanımağa icazə verilir.
Allahın haqlarına riayət etmək
Əksər hallarda ailələrin dağılmasına səbəb içki, zina, ailə sirlərinin açılması və digər günahlar olur. Allah Rəsulunun "dini gözəl olanı seçin" əmrinə riayət etmək həmçinin bu səbəbdən mühümdür. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Allahın haqlarına riayət etmək deyildikdə, Allahı yaxşı tanımaq, onun əmrlərini yerinə yetirmək və qadağalarından çəkinmək başa düşülür. Bu cür insanlar, yəni həqiqi möminlər Allahdan daha çox qorxur, böyük günahlar etməkdən daha çox çəkinirlər. Uca Allah buyurur: "Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl! Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir". (əl-Ənkəbut, 45). Həqiqi möminlər həmçinin kasıblığa, müsibət və çətinliklərə səbr edir, qəzəbləndikdə özünə hakim olmağa çalışır, faydasız şeylərdən uzaqlaşır, ailə üzvlərinin haqlarını verirlər, çünki Qiyamət günü hər kəs tabeçiliyində olanların haqlarını necə verməsi barədə sorğu-sual olunacaq.
Kişi və qadının haqları
Bir-birinin haqqını vermək deyildikdə Allahın və Peyğəmbərin (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) bizə bildirdikləri, ər və arvadın bir-birinin üzərində olan haqlarına riayət etmək başa düşülür. Uca Allah buyurur: "Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə müvafiq haqları olduğu kimi onların da kişilər üzərində haqları vardır". (əl-Bəqərə, 228).
Kişi qadınla mülayim davranmalı, öz yediyindən ona da yedirməli, geyindirməli, ona dini öyrətməli, onunla birlikdə vaxt keçirməli və digər ehtiyaclarını ödəməlidir. Həmçinin onun əziyyətlərinə səbr etməli, onu tərbiyələndirməli, eyiblərini başqalarının yanında açmamalı, namusunu qorumalı, işlərində onunla məsləhətləşməlidir və s.
Qadın isə ərinə itaət etməli, özünün, ərinin və övladlarının namusunu qorumalı, sirlərini açmamalı, əri üçün bəzənməli, onun malını qorumalı, evə onun icazəsi olmadan heç kəsi buraxmamalı, övladlarını gözəl tərbiyə etməlidir və s.
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET