Tapmaca desəm taparsan?

13 Kasım 2021
22 360
0
Tapmaca desəm taparsan?
Yarpağı var, ağac deyil,
Tikilir, paltar deyil,
Danışır, adam deyil. (kitab)

Bir ağacım var, on iki budağı.
Hər budağın otuz yarpağı,
Hər yarpağın bir üzü qara, bir üzü ağ. (il, ay, gün)

Yazda yığır yeməyini,
Çox sevir öz əməyini,
Ağ ilan ağzın açar,
Qara ilan vurar keçər. (iynə-sap)

Axşam səpdim noxudu,
Sübhdən qalxdım, yoxudu. (ulduzlar)

Altı tavan, üstü tavan,
İçində bir qırmızı oğlan. (dil)

Bağlasaq gedər,
Açsaq, dayanar. (ayaqqabı)

Çox dişi var dişləməz,
Heç kimsəni incitməz.
Əllərdən də heç düşməz. (daraq)

Tap nədir,
Dolu gedər, boş gələr,
Ağzımıza xoş gələr. (qaşıq)

Qurmadan işlər,
Durmadan işlər. (ürək)

Toxumsuz bitər,
Dünyaya yetər. (duz)

Ağaca çıxdım adamla,
Bir nəlbəki badamla.
Nə dili var nə ağzı,
Hey danışır adamla. (kitab)

Mənim bir çubuğum var, yeridikcə iz qoyar. (qələm)
Əvvəlki Xəbər Növbəti Xəbər
RƏY ƏLAVƏ ET